Süleyman ERGUNER

suleyman-Erguner-01Türk Müziğinin beste ve icrâ sahasında büyük üstadları , Neyzen Süleyman Erguner (1902-1953)’in torunu, Neyzen Ulvi Erguner (1924-1974)’in oğludur. İstanbul’da 1957 yılında doğdu. Küçük yaşında(beş yaşında) ney ve mûsikî çalışmalarına başladı. Mûsikî ve neyzenliği babası Ulvi Erguner’den öğrendi. Çocukluk yıllarından îtibâren Türk mûsikîsi icrâ topluluklarına devam etti. Yine aynı dönemlerde Konya’da her yıl yapılan Mevlânâ Törenlerine katıldı. 1975 yılında, TRT İstanbul Radyosu’nda ve 1978 yılında İstanbul belediye Konservatuarı Türk Mûsikîsi İcrâ Heyeti’nde neyzen olarak göreve başladı.

Babasından aldığı mûsikî eğitiminin yanı sıra , İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nı bitirdi(1979). Bunun yanında, Marmara Üniversitesi , İktisâdi ve İdâri Bilimler- Fakültesi’nden mezûn oldu(1981). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk mûsikîsi üzerinde yüksek lisans ve doktora çalışması yaptı. Çalışmaları doğrultusunda Üniversitelerarası Kurulu’nca doçentlik ünvânı verildi (1985). Halen, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda ney ve Türk mûsikîsi nazariyat ve solfeji öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Süleyman Erguner, TRT İstanbul Radyosu’nun ney sanatçısı, Tasavvuf Mûsikîsi ve Klasik Türk Mûsikîsi Korosu’nun şefidir.

TRT ve diğer resmi kuruluşların , çeşitli ülkelerin kültür ve sanat faaliyetlerine, sayısız özel davetlerle gerçekleşen konserlere ve UNESCO’nun düzenlediği konser ve konferanslara katılmıştır.

Türkiye’de ve dünyada ilk olarak ney metodu yazan ve yayınlayan ( Ney “Metod”, İstanbul, 1986, 2002) sanatçı, 1975 yılından beri yurt dışında verdiği konserlerde neyi ve Türk mûsikîsini dünyaya tanıttı. 1980 ‘de İstanbul’da kurulan Mevlevi Heyeti’nin başkanı oldu. 1995 ‘te ERGUNER MEVLEVİ HEYETİ’ni kurdu. Türk mûsikîsi konularının işlendiği toplulukları hazırlayıp konserler vermektedir ;

Erguner Ensemble İnstrümantal-Choeur Musique Turque, Süleyman Erguner Mevlevi Heyeti, Mevlevî “Dervishes Tourneurs”, Fasıl , Nefes “Mevlevi-Bektaşi” , Sufi Music of Ottoman Court (Tende Cânım), Erguner Klasik Türk Mûsikîsi Korosu, kurup sahneye koyduğu topluluklardandır. Konser ve beste çalışmalarının yanı sıra çeşitli ülkelerde ve Türkiye’de yayınlanan kaset ve CD ‘ leri bulunmaktadır. MEVLANA CD ‘ leri de bulunan Erguner, Türk mûsikîsinde ilk olarak ŞAH NEY CD‘ sini yapmıştır. Türkiye Yazarlar Birliği’nin 1997 yılı, Yılın Sanatçısı ödülünü almıştır.

Süleyman Erguner’in çeşitli makam ve formlarda eserleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;

Beyati Ağır Semâî “Düşmüşse firâk sîneye susmak ne yamandır” (güfte: Prof. Dr. Mustafa Tahralı) Kürdilihicazkâr Şarkı “Bir görmede ah aşkına düştüm de derinden”(güfte: Süleyman Erguner) Rast Şarkı “Türkiyemin bağları, erişilmez dağları”(güfte: Süleyman Erguner) Segâh İlâhî ” Yâ Hazreti Mevlânâ “(güfte: Midhat Sertoğlu) Saba Zemzeme İlâhî ; “Çeşm-i rûhum görmek ister yâ Muhammed rûyini “(güfte:Mehmed Emin Efendi) Segâh , Pençgâh, Şevkefzâ saz semâîleri, Rast saz eseri…

Kaynak: Süleyman Erguner Resmi Web Sayfası

 

Halen Ders Verdiği Kuruluşlar:
Süleyman Erguner Ney Atölyesi