Emir Murat KÜÇÜK

16 Aralık 1987 yılında Şişli semtinde doğdu lise yıllarında müziğe başladı.
2008 yılında ses ve ud sanatçısı Leyla ATAY’dan Türk Müziği Nazariyat, Solfej ve Konservatuvara hazırlık dersleri alarak 2009 yılında T.C. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Lisans, 2013 yılında T.C. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Yüksek Lisans programlarına girdi.

Lisans eğitimi süresince; Burcu KARADAĞ’dan Ney, Şehnaz RİZELİ ve
Nilgün ONAT‘tan Ses Eğitimi, Yrd. Doç. Çetin KÖRÜKÇÜ’den Türk Müziği
Nazariyatı ve Solfeji, Prof. Dr. Alaeddin YAVAŞCA’ dan Türk Müziği Üslup ve Repertuvar derslerini alarak 2013 yılında mezun oldu.

Lisans eğitimi sırasında T.C Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Z. Tülin DEĞİRMENCİ’den Ali Ufki ve Hamparsum müzik yazı sistemlerini öğrenerek “İstanbul Küğ Topluluğu” ismiyle oluşturdukları projede yer alır; 2013 yılında T.C. Haliç Üniversitesi Müzik, Tiyatro ve Edebiyat’ın Bilim ile Etkileşimi Sempozyum’una‘’ Kuramdan Edime Hamparsum Yazı Sisteminin Bilimsel Perspektifte Müzik Eğitimine Etkileri’’ ve 2014 yılındaT.C. 29 Mayıs Üniversitesi Osmanlı İstanbul’u Sempozyum’una ‘’Musiki Kültürünün Bekçileri; Albert Bobowski, Demetrius Cantemir, ve Hampartzum Limonciyan” adlı bildirileri ile katılmıştır.

Yüksek Lisans eğitimi süresince Prof. Erol Deran, Prof. Mutlu Torun, Yrd. Doç. Nuri Özcan, Dr. İhsan Özer ve Yücel Paşmakçı’dan çeşitli alanlarda ders ve Kubbealtı Akademisi Kültür Sanat Vakfı’nda Dursun GÜRLEK’ten Osmanlı Türkçesi eğitimi almıştır. T.C. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Müziği bölümü bünyesinde yüksek lisans eğitimi süresince Asistanlık yapmıştır.

Ney çalgısı üzerine çalışmalarına Hezarfen Ney ve Sanat Okulu’nda Neyzen Salih Bilgin ile devam etmektedir.

 

Halen Ders Verdiği Kuruluşlar:
Çok yakında güncellenecektir.